ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XIX

Скликання:

VIII

Вид:

В цілому

Номер:

716

Дата реєстрації:

06.12.2021

Проголосовано:

23.12.2021 14:22:09

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  31
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  4

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 716УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІПро бюджет Новокаховської

міської територіальної

громади на 2022 рік

 

(21528000000)

     (код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України (зі змінами), Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», рішенням Херсонської обласної ради від ___ грудня 2021 року №___ «Про обласний бюджет Херсонської області на 2022 рік», статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 
 1. Визначити на 2022 рік:доходи бюджету міської територіальної громади у сумі

561982978 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міської територіальної громади – 549736362 гривень та доходи спеціального фонду бюджету міської територіальної громади – 12246616 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету міської територіальної громади у сумі

558958987  гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету міської територіальної громади – 545160426 гривень та видатки спеціального фонду бюджету міської територіальної громади – 13798561 гривень;

повернення кредитів до спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 1535945 гривень;

надання кредитів із спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 4559936 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 4575936 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 4575936 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади у розмірі 1500000 гривень, що становить 0,3  відсотка видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету міської територіальної громади у розмірі 2100000 гривень, що становить 0,4 відсотка видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2022 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію міських  програм у сумі 102772779 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету міської територіальної громади на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, трансферти, визначені статтями 93, 97, 101 Бюджетного кодексу України, та трансферти з обласного бюджету Херсонської області;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 та частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 1 частини першої статті 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету міської територіальної громади видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- соціальне забезпечення;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- оплату послуг з охорони комунальних закладів культури.

9. Надати право Фінансовому управлінню Новокаховської міської ради отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міської територіальної громади, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

10. Головним розпорядникам коштів бюджету міської територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про виконання бюджету міської територіальної громади за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

11. Дозволити Фінансовому управлінню Новокаховської міської ради в процесі виконання бюджету міської територіальної громади за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів бюджету міської територіальної громади здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах, а по тих статтях, які затверджуються рішенням міської ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення.

12. Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

13. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

14. Виконавчому комітету Новокаховської міської ради забезпечити   опублікування цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття  відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України в газеті «Нова Каховка».

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Леоніда ЧУРСИНОВА та постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів (Олександр АФАНАСЬЄВ).

 

  

Міський голова                                                          

Володимир КОВАЛЕНКО
 

ДОДАТКИ

1 Додаток 1.pdf Переглянути
2 Додаток 2.pdf Переглянути
3 додаток 3.pdf Переглянути
4 Додаток 4.pdf Переглянути
5 Додаток 5.pdf Переглянути
6 Додаток 6.pdf Переглянути
7 додаток 7 .pdf Переглянути
8 Пояснювальна записка бюджет 2022 рік.pdf Переглянути
9 Інформація про виконання бюджету.pdf Переглянути
10 Перелик инвестиц програм та показн витрат на 2022-2024.pdf Переглянути